Hasła do definicji:

domniemywać, mniemać

HasłoOkreślenie hasła
przeczuwaćdomniemywać, mniemać
suponowaćdawn. przypuszczać, domniemywać, mniemać
utrzymywaćsądzić, mniemać, uważać
wnioskowaćsądzić, mniemać, uważać
domniemywaćmniemać, sądzić, podejrzewać
przypuszczaćmniemać, domyślać się, sądzić
miarkowaćmniemać, spostrzegać, domyślać się