Hasła do definicji:

dodać cukru

HasłoOkreślenie hasła
dosłodzićdodać cukru
dosypaćdodać cukru do soku
dopowiedziećdodać
dorzucićdodać
przydaćdodać
doliczyćdodać
dołożyćdodać
dołączyćdodać
przydawaćdodać coś
pocieszyćdodać otuchy
zliczyćpodsumować, dodać
domierzyćmierząc dodać
dorzucićrzucając dodać
wmieszaćdomieszać, dodać
przysporzyćdołożyć, dodać
przeliczyćdodać, przerachować
wkomponowaćwsztukować, dodać
pocieszaćdodać otuchy
dorysowaćdodać do rysunku
przyczynićprzydać, dołożyć, dodać
podsumowaćzsumować, dodać, pododawać
zasygnalizowaćzatrącić, dodać, dorzucić
przyłączyćuczepić, dodać, dorzucić
natchnąćdodać komuś skrzydeł
zauważyćodnotować, zaznaczyć, dodać
dolaćdodać więcej płynu
nadmienićzawadzić, dodać, dorzucić
pokrzepićdodać siły, krzepkości
pokrzepiaćdodać siły, krzepkości
podliczyćdodać, pododawać, zsumować
namieszaćwymieszać, zmieszać, dodać
wstawićwpleść, powplatać, dodać
powstawiaćwpleść, pododawać, dodać
napomknąćdodać, dorzucić, dopowiedzieć
wspomniećzaznaczyć, dodać, dorzucić
pokrzepićdodać komuś ducha
przerachowaćpowyliczać, zsumować, dodać
podniecićdodać komuś zapału
przerachowywaćpowyliczać, zsumować, dodać
policzyćpodsumować, zsumować, dodać
dorachowaćprzestarz. doliczyć, dodać
okrasićdodać tłuszczu do jedzenia
doprawićdodać do czegoś przyprawy
nadkładaćdodać więcej niz trzeba
posolićdodać do czegoś soli
okraszaćdodać tłuszczu do jedzenia
dowalićprzywalić, dorzucić, doładować, dodać ,
dosztukowaćsztukując dodać do całości
domieszaćdodać składnik do mieszaniny
roznamiętnićdodać zapału, zaktywizować, zmobilizować