Hasła do definicji:

dodać cukru

HasłoOkreślenie hasła
dosłodzićdodać cukru
dosypaćdodać cukru do soku
przydaćdodać
doliczyćdodać
dopowiedziećdodać
dołożyćdodać
dołączyćdodać
dorzucićdodać
zliczyćpodsumować, dodać
domierzyćmierząc dodać
dorzucićrzucając dodać
wmieszaćdomieszać, dodać
pocieszaćdodać otuchy
przydawaćdodać coś
przysporzyćdołożyć , dodać
pocieszyćdodać otuchy
przeliczyćdodać , przerachować
wkomponowaćwsztukować, dodać
przyczynićprzydać , dołożyć , dodać
nadmienićzawadzić , dodać , dorzucić
zasygnalizowaćzatrącić, dodać, dorzucić
pokrzepićdodać siły, krzepkości
podsumowaćzsumować, dodać, pododawać
podliczyćdodać, pododawać, zsumować
przyłączyćuczepić, dodać, dorzucić
namieszaćwymieszać , zmieszać , dodać
wstawićwpleść, powplatać, dodać
napomknąćdodać , dorzucić , dopowiedzieć
dolaćdodać więcej płynu
pokrzepićdodać komuś ducha
pokrzepiaćdodać siły, krzepkości
podniecićdodać komuś zapału
policzyćpodsumować, zsumować, dodać
dobraćdodać , dopełnić , dołączyć
dorysowaćdodać do rysunku
powstawiaćwpleść, pododawać, dodać
wspomniećzaznaczyć, dodać, dorzucić
przerachowaćpowyliczać , zsumować , dodać
przyłożyćpot. dołożyć, dodać
przerachowywaćpowyliczać , zsumować , dodać
natchnąćdodać komuś skrzydeł
zauważyćodnotować, zaznaczyć, dodać
dorachowaćprzestarz. doliczyć, dodać
okraszaćdodać tłuszczu do jedzenia
dowalićprzywalić , dorzucić , doładować , dodać ,
domieszaćdodać składnik do mieszaniny
dosztukowaćsztukując dodać do całości
nadłożyćdodać więcej niz trzeba
wzmocnićpokrzepić, podbudować, dodać sił
donieśćdołożyć , dodać , dopełnić , uzupełnić