Hasła do definicji:

do trzech razy ...

HasłoOkreślenie hasła
Sztukado trzech razy ...
Sztukabywa do trzech razy
Sztukadetal do trzech razy?
Lenajecztery razy do roku
TRAWAkoszona zwykle dwa razy do roku
mnożeniepolega na dodawaniu do siebie tej samej liczby naturalnej tyle razy, ile jedności znajduje się w drugiej liczbie
kretowiskozbędny materiał wykopany przez kreta; przy tym wrzuca do 15 kg ziemi na godzinę - to przekracza 150 razy wagę ich ciała