Hasła do definicji:

do pamiętnika

HasłoOkreślenie hasła
wpisdo pamiętnika
wpisnp. do pamiętnika
memuardawna nazwa pamiętnika
sztambuchdawna nazwa pamiętnika
pamiętnikowybędący pamiętnikiem, mający formę pamiętnika
Sienkiewiczautor noweli "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela"
Jacekbrat Tosi z "Plastusiowego pamiętnika" Marii Kownackiej
DołęgaTadeusz ...-Mostowicz, pisarz, autor "Pamiętnika pani Hanki"
Deczyńskiautor pamiętnika "Żywot chłopa polskiego w w. XIX"
GubrynowiczBronisław (1870-1933), historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor "Pamiętnika literackiego".
LicińskiLudwik Stanisław (1874-1908), autor opowiadania z życia lumpenproletariatu warszawskiego "Z pamiętnika włóczęgi"