Hasła do definicji:

do XIX w. Sprząśl, Sprząśla, Sprzęśla, prawy dopływ Narwi

HasłoOkreślenie hasła
Supraśldo XIX w. Sprząśl, Sprząśla, Sprzęśla, prawy dopływ Narwi