Hasło:

wyzysk

HasłoOkreślenie hasła
wyzyskcecha drapieżnego kapitalizmu
wyzyskczłowieka przez człowieka
wyzyskciemiężenie
wyzyskwykorzystywanie robotników w pracy
wyzyskgdy praca większa od płacy
wyzyskucisk
wyzyskczerpanie korzyści z cudzej pracy ( ... człowieka przez człowieka)
wyzyskeksploatacja
WYZYSKwykorzystywanie kogoś dla korzyści
WYZYSKczerpanie korzyści z czyjejś pracy