Hasło:

warcholstwo

HasłoOkreślenie hasła
warcholstwozamęt, samowola
warcholstwoawanturnictwo, wichrzycielstwo
warcholstwoawanturniczość, kłótliwość, swarliwość
warcholstwopieniactwo, rozwydrzenie, rozrabiactwo
warcholstwowichrzycielstwo, agresja
warcholstwochuligaństwo, chuliganeria
warcholstwoposp. chamstwo