Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Definicja:

unia

HasłoOkreślenie hasła
uniazwiązek państw, liga
uniana przykład krewska
uniaEuropejska
uniaEuropejska, związek państw
uniakonfederacja
uniałączyła Polskę z Litwą
uniazwiązek kilku państw
uniazwiązek państw
uniapogromczyni Konfederacji
uniazwyciężyła konfederację
uniai Pracy, i Wolności
unialubelska w 1569 roku
uniai realna, i monetarna
uniaKlub z Leszna
uniaEuropejska - ze stolicą w Brukseli
uniabrzeska, zawarta w 1596 r
uniałączy kraje
unialiga
uniaEuropejska skupia 25 państw
uniai realna, i celna
uniaHorodelska w 1413 r.
uniarezultat synodu w Brześciu Litewskim
unialiga, związek państw
uniazjednoczenie, stowarzyszenie
uniafederacja, związek, sojusz
uniaprzymierze, konfederacja, stowarzyszenie
uniazrzeszenie, zjednoczenie, korporacja
uniakoalicja, alians, bractwo
uniazgromadzenie, forum, ruch
unialiga, front, pakt
uniablok, partia, obóz
uniaugrupowanie, zgrupowanie, akcja
uniastronnictwo, kongres, klub
uniakoło, towarzystwo
uniazgromadzenie ludzi mających wspólne cele
uniazwiązek
uniakościół prawosławny Rzeczpospolitej, przystąpił do niej aktem podpisanym 18.10.1996 roku w Brześciu
uniazwiązek państw lub partii
uniasojusz, alians
uniakoalicja
uniazwiązek terytoriów
uniaEuropejska lub Wolności
uniamariaż
uniapołączenie się
uniazjednoczenie państw, organizacji międzynarodowych
uniaOświęcim, ośmiokrotny mistrz Polski w hokeju
uniaalians
uniasojusz państw
uniaugrupowanie
uniazjednoczenie
uniafederacja
uniaporozumienie, alians
uniakorporacja
uniakombinacja
uniapołączenie, federacja
uniaeuropejska, od 1 maja 2004 roku z Polska
uniakongres
UNIA... Wolności, partia (Geremek, Frasyniuk)
UNIA... Europejska (od V.2004 z Polską)
UNIAU w skrócie UPR
UNIAU w UP
UNIAnp. UE
UNIApolsko-litewska zapoczątkowana w 1385 r. w Krewie
UNIA... Politytki Realnej
UNIAlubelskie porozumienie z 1569 r.