Hasło:

spójny

HasłoOkreślenie hasła
spójnynp. grunt spoisty, ścisły, zbity
spójnynp. grunt zwięzły, zwarty, gęsty
spójnynp. grunt monolitowy, monolityczny, nieporowaty
spójnynp. wywód konsekwentny, logiczny, składny
spójnynp. wywód zborny, koherentny, harmonijny
spójnynp. wywód zharmonizowany, przemyślany
spójnynp. wywód uporządkowany, zorganizowany