Hasło:

sobiepaństwo

HasłoOkreślenie hasła
sobiepaństwomagnacka swawola
sobiepaństwosamowola
SOBIEPAŃSTWOarbitralność, samowola
SOBIEPAŃSTWOpostępowanie samowolne, samowładne
SOBIEPAŃSTWOnieliczenie się z nikim i z niczym