Hasło:

populacja

HasłoOkreślenie hasła
populacjagrupa osobników tego samego gatunku
populacjagrupa zwierząt jednego gatunku
populacjazespół osobników jednego gatunku żyjących na tym samym obszarze lub w tym samym środowisku
populacjazespół gwiazd należących do jednej grupy genetycznej lub zbliżonych pod względem pochodzenia
populacjazbiorowość podlegająca opisowi statystycznemu
populacjaludność, lud, ludzie
populacjaspołeczność, społeczeństwo, wspólnota
populacjaludzkość, mieszkańcy
populacjaobywatele, zaludnienie
populacjapogłowie bydła
POPULACJAtermin matematyczny