Hasło:

opieka

HasłoOkreślenie hasła
opiekamecenat, kuratela
opiekakuratela
opiekastrzeżenie, dozór
opiekatroszczenie się o kogoś
opiekadbanie o kogoś
opiekadoglądanie, pilnowanie kogoś, czegoś
opiekaludzie opiekujący się kimś
opiekaludzie mający prawo opiekowania się kimś
opiekaopiekunowie
opiekainstytucja opiekuńcza
opiekaroztaczana, sprawowana
opiekabudynek użyteczności publicznej
opiekapiecza, dozór, kuratela
opiekanadzór, troska, dbałość
opiekapatronat, mecenat, pielęgnacja
opiekaopiekuńcze skrzydła, troskliwe oko
opiekaO w ZOZ
OPIEKAsocjalna
OPIEKAnadzór, kuratela, ochrona
OPIEKAtroszczenie się, dbanie o kogoś
OPIEKAroztaczana nad osobami niepełnosprawnymi
OPIEKAbaczna, troskliwa lub macierzyńska
OPIEKAsprawowana nad osobą niepełnosprawną