Hasło:

ogół

HasłoOkreślenie hasła
ogółpopulacja, ludność
ogółcałość społeczeństwa
ogółwszyscy
ogółwszyscy w komplecie
ogółzespół zjawisk
ogółwszystko lub wszyscy
ogółWszyscy ludzie
ogółzespół przedmiotów, zjawisk tworzących pewną całość
ogółzespół przedmiotów, zjawisk będących jednego rodzaju, typu
ogółzespół osób mających jedną wspólną cechę
ogółspołeczeństwo
ogółspołeczność
ogółwszyscy mieszkańcy
ogółobywatele
ogółcałość, np. obywateli kraju
ogółcałość, całokształt, uniwersum
ogółkompleks, suma
ogółwspólnota, społeczeństwo, społeczność
ogółwspółcześni, ludność
ogółludzie, ludzkość
ogółcałokształt
ogółpełnia