Hasło:

odrętwienie

HasłoOkreślenie hasła
odrętwieniestupor
odrętwieniestan niewrażliwości psychicznej
odrętwienieapatia
odrętwieniedrętwota
odrętwieniebrak czucia, odrętwiałość, zdrętwienie
odrętwieniezesztywnienie, sztywność, niedowład
odrętwienieparaliż, porażenie, bezwład
odrętwienieodrętwiałość, obojętność, zobojętnienie
odrętwienieotępiałość, otępienie, nieczułość
odrętwieniebierność, bezczynność
odrętwieniepoet. bezczyn
odrętwienieinercyjność, pasywność, bezwolność
odrętwienieniemoc, letarg, uwiąd
odrętwienieapatyczność, apatia, śpiączka