Hasło:

niesubordynacja

HasłoOkreślenie hasła
niesubordynacjabrak posłuszeństwa
niesubordynacjasamowola
niesubordynacjabrak subordynacji, rygoru, dyscypliny
niesubordynacjaniezdyscyplinowanie
niesubordynacjaniekarność
niesubordynacjanieposłuszeństwo
niesubordynacjaniesforność, krnąbrność, samowolność
niesubordynacjaoporność, narów, swawola