Hasło:

natan

HasłoOkreślenie hasła
Natanbiblijny prorok
Natanprorok w czasach Dawida
Natanprorok przychylny Salomonowi
Natanprorok izraelski z czasów Dawida i Salomona
Natankrólewicz izraelski, syn Dawida, króla Izraela i Judy, przodek Marii z Nazaretu
Natanimię hebrajskie, 25 grudnia
Natan"...mędrzec" poemat Lessinga
Natanz Gazy, 1644-80, żydowski mistyk, sabataista
Natanpostać biblijna [palindrom]
Natanstrofował króla Dawida
Natandoradca Salomona
Natanprorok, doradca króla Dawida i króla Salomona
NATANprorok (sabataizmu) z Gazy
NATANbiblijne imię męskie
NATANprorok w czasach Dawida, wpłynął na wprowadzenie Salomona na tron
Natanpolskie imię męskie