Hasło:

moldoveanu

HasłoOkreślenie hasła
Moldoveanunajwyższy szczyt Karpat Południowych i Rumunii(2544 m n.p.m.)