Hasło:

masy

HasłoOkreślenie hasła
masyszerokie kręgi społeczeństwa
masyludzkie rzesze
masyproletariat
masykręgi społeczeństwa szerokie
masylud, ludność, ludzie
masyspołeczeństwo, obywatele
masymieszkańcy, współcześni
masyprzestarzale naród, ciżba
masyszerokie kręgi społeczne