Hasło:

ludzkość

HasłoOkreślenie hasła
ludzkośćczłowieczeństwo
ludzkośćogół ludzi na ziemi, ród ludzki
ludzkośćnatura ludzka, zwłaszcza pojmowana jako dobra
ludzkośćludzie, ogół, ziemianie
ludzkośćpopulacja, rasa ludzka, adamowe plemię
ludzkośćród Adama, synowie Adama i Ewy
ludzkośćhumanitarność, humanitaryzm, litościwość
ludzkośćłagodność, poczciwość, dobrotliwość
ludzkośćdobroć, łaskawość, szlachetność
ludzkośćdobroduszność, wielkoduszność, wspaniałomyślność
ludzkośćprzychylność względem ludzi