Hasło:

ludność

HasłoOkreślenie hasła
ludnośćlud, mieszkańcy
ludnośćludzie, obywatele
ludnośćspołeczeństwo, społeczność
ludnośćmasy (ludowe), populacja, zaludnienie
LUDNOŚĆmieszkańcy