Hasło:

iniaptuk

HasłoOkreślenie hasła
Iniaptuknajwyższy szczyt pasma Synnyr na Wyżynie Północnobajkalskiej (2578 m n.p.m.)