Hasło:

godzenie

HasłoOkreślenie hasła
godzenierozjemstwo
godzeniedoprowadzanie do zgody; jednanie, pojednywanie, bratanie
godzeniedoprowadzanie do zgody; zbliżanie, moderowanie, łagodzenie
godzeniedwóch rzeczy; łączenie, jednoczenie, harmonizowanie
godzeniedwóch rzeczy; integrowanie, zgrywanie
godzeniew kogoś mieczem; uderzanie, trafianie, bicie, walenie
godzeniew kogoś mieczem; łojenie, rażenie, ranienie
godzeniew honor, dobre imię; urąganie, uwłaczanie, uchybianie
godzeniew honor, dobre imię; ubliżanie, obrażanie, ośmieszanie
godzeniew honor, dobre imię; deptanie, poniżanie, szarganie
godzenieprzyjmowanie do pracy ; angażowanie, zatrudnianie, najmowanie
godzenieprzyjmowanie do pracy ; wynajmowanie, werbowanie
GODZENIEjednanie zwaśnionych stron