Hasło:

dyskrecja

HasłoOkreślenie hasła
dyskrecjadochowanie tajemnicy
dyskrecjaumiejętność milczenia w jakiś sprawach
dyskrecjaniewtrącanie się do cudzych spraw, delikatność, oględność
dyskrecjapowściągliwość, względność
dyskrecjatakt
dyskrecjaprostota
dyskrecjaumiar
dyskrecjadawn. względy
dyskrecjadawn. łaska
dyskrecjadawn. samowola
dyskrecjaumiejętność dochowania tajemnicy; milczenie, samokontrola
dyskrecjadelikatność, subtelność, wyczucie
dyskrecjaoględność, umiarkowanie, dyplomacja
dyskrecjabrak ostentacji; umiarkowanie, elegancja
dyskrecjabrak ostentacji; skromność, bezpretensjonalność