Hasło:

Ulana

HasłoOkreślenie hasła
Ulanapowieść Kraszewskiego
Ulanabohaterka powieści Kraszewskiego
Ulanażona Manru
Ulanaludowa powieść Kraszewskiego
Ulanaheroina poleskiej powieści Kraszewskiego
Ulanaoperowa żona Manru
Ulanażona Oksenia Honczara
Ulanażona tytułowego bohatera opery Manru I.Paderewskiego
Ulanaimię, najprawd. samodzielnie funkcj. skrót od imion Urszula / Juliana
ULANApowieść J.I. Kraszewskiego
ULANAżona Oksenia Honczara z powieści J.I. Kraszewskiego
Ulanapolskie imię żeńskie