Definicja:

Rzeszowszczyzna

HasłoOkreślenie hasła
Rzeszowszczyznaregion rzeszowski, Rzeszowskie
RZESZOWSZCZYZNAregion Polski pomiędzy Sanem a Wisłoką