Hasło:

żołądek

HasłoOkreślenie hasła
żołądekczęść przewodu pokarmowego
żołądekmeta kotleta
żołądekboli gastryka
żołądekprzez niego do serca
żołądekpokarm, nadkwasota, gastryk
żołądekDroga do serca wiedzie przez ...
żołądekpomiędzy przełykiem i jelitem
żołądeknarząd w jamie brzusznej
żołądekz księgami
żołądekze strachu podchodzi do gardła
żołądek... mięśniowy, mielec, tylna część żołądka ptaków
żołądeku przeżuwaczy czterokomorowy
ŻOŁĄDEKdokucza gastrykowi
ŻOŁĄDEKnarażony na rozstrój
ŻOŁĄDEKmiędzy przełykiem a jelitami
ŻOŁĄDEKstrusi
ŻOŁĄDEKbardzo dobrze trawiący
ŻOŁĄDEKprzez ... do serca
ŻOŁĄDEKnapełniany jadłem