Hasło:

łazikostwo

HasłoOkreślenie hasła
łazikostwowłóczenie się
łazikostwozaniedbywanie się w pracy
łazikostwopot. łazikowanie, włóczenie się, wałęsanie się
łazikostwowłóczęga, wędrówka
łazikostwolekceważenie obowiązków, bumelanctwo, leserka
łazikostwoleserstwo, lenistwo, nieróbstwo
łazikostwopróżniactwo, bezczynność, nygusostwo
łazikostwomarkieranctwo