Hasło:

łazęga

HasłoOkreślenie hasła
łazęgawłóczenie się
łazęgaten, co lubi łazić, włóczyć się
łazęgawłóczykij
łazęgamiłośnik włóczęgi
łazęgaJastrzębiec, polski herb szlachecki
łazęgawłóczęga
łazęgałazik, tułacz, bradiaga
łazęgapowsinoga, cygan, wagabunda
łazęgaposp. wycieruch, szlaja, chachar
łazęgałajza
łazęgapot. wędrówka, włóczęga, tułaczka
łazęgapodróż, robinsonada, jazda
łazęgaprzejażdżka, objazd, wycieczka
łazęgawyprawa, rajza, wojaże
łazęgarozjazdy, droga
łazęgapowsinoga, wagabunda
ŁAZĘGAwłóczykij, tramp