Hasło do krzyżówki:

dawna maszyna drukarska

HasłoOkreślenie hasła
prasadawna maszyna drukarska
tygielmaszyna drukarska
linotypmaszyna drukarska
tastermaszyna drukarska
bostonkamała, dociskowa maszyna drukarska
monotypmaszyna drukarska do składania tekstu
inertypmaszyna drukarska, rodzaj ulepszonego linotypu
typografmaszyna drukarska używana przed wynalezieniem linotypu
intertypmaszyna drukarska do składania i odlewania całych wierszy
fotosetterdrukarska maszyna do fotoskładania oparta o zasadę linotypu
LINOTYPmaszyna drukarska do składania (tekstów) i odlewania całych wierszy