Hasła do definicji:

dawn. przypuszczać, domniemywać, mniemać

HasłoOkreślenie hasła
suponowaćdawn. przypuszczać, domniemywać, mniemać
przeczuwaćdomniemywać, mniemać