Hasła do definicji:

dawn. domyślać się, snuć przypuszczenie

HasłoOkreślenie hasła
suponowaćdawn. domyślać się, snuć przypuszczenie