Hasła do definicji:

daszek nad pokładem statku

HasłoOkreślenie hasła
tentdaszek nad pokładem statku
poklattent, dach nad pokładem statku
Celtdach z płótna nad pokładem statku
poklattent, dach rozpinany nad pokładem statku
tentpoklat, brezentowy dach rozpinany nad pokładem statku
POKLATpłaski dach rozpinany nad pokładem statku; celt, tent)