Hasła do definicji:

dać komuś po bokach

HasłoOkreślenie hasła
wymłócićdać komuś po bokach
natłucdać komuś po bokach, dać komuś łupnia
złoićdać komuś po bokach, dać komuś łupnia
wygrzmocićdać komuś po bokach, dać komuś łupnia
nalaćdać komuś po bokach, dać komuś łupnia
potarmosićdać komuś po bokach, dać komuś po nosie
poturbowaćdać komuś po bokach, dać komuś po nosie
przetrzepaćdać komuś po bokach lub po nosie, dać komuś łupnia
obrugaćdać komuś po nosie
dogryźćdać komuś po nosie
przyganićdać komuś po nosie
przygadywaćdać komuś po nosie
ofuknąćdać komuś po nosie
przygryźćdać komuś po nosie
objechaćdać komuś po nosie
podkręcićdać komuś po nosie
opitolićdać komuś po nosie
załatwićdać komuś po nosie
opieprzyćdać komuś po nosie
przymówićdać komuś po nosie
przygadaćdać komuś po nosie
obtańcowaćdać komuś po nosie
domówićdać komuś po nosie
zjechaćdać komuś po nosie
upomniećdać komuś po nosie
dowalićdać komuś łupnia lub po nosie
zwymyślaćdać komuś po nosie, zrobić z kimś porządek
skarcićdać komuś po nosie, zrobić z kimś porządek
zbesztaćdać komuś po nosie, zrobić z kimś porządek
zgromićdać komuś po nosie, zrobić z kimś porządek
napomniećnatrzeć lub przytrzeć komuś uszu, dać komuś po nosie
dopiecw przenośni : zmyć komuś głowę, dać komuś po nosie
dojechaćw przenośni : zmyć komuś głowę, dać komuś po nosie
nakrzyczećdać komuś po nosie, objechać lub zrobić kogoś na perłowo
dogadaćnatrzeć (przytrzeć) komuś uszu, zmyć komuś głowę, dać komuś po nosie
dopiecw przenośni : przejechać się po kimś, dać się komuś we znaki
dosolićzmyć komuś głowę, dać komuś po nosie, przejechać się po kimś
dojeśćzajść komuś za skórę, dać komuś po nosie, przejechać się po kimś