Hasła do definicji:

dać komuś po bokach

HasłoOkreślenie hasła
pobićdać komuś po bokach
wymłócićdać komuś po bokach
zbićdać komuś po bokach
wpierniczyćdać komuś po bokach
stłucdać komuś po bokach
wpieprzyćdać komuś po bokach
wygrzmocićdać komuś po bokach , dać komuś łupnia
skatowaćdać komuś po bokach , dać komuś łupnia
natłucdać komuś po bokach , dać komuś łupnia
złoićdać komuś po bokach , dać komuś łupnia
wytłucdać komuś po bokach , dać komuś łupnia
zlaćdać komuś po bokach , dać komuś łupnia
nalaćdać komuś po bokach , dać komuś łupnia
potarmosićdać komuś po bokach, dać komuś po nosie
obićdać komuś po bokach, zrobić z kogoś marmoladę
skućdać komuś po bokach, dać komuś po nosie
poturbowaćdać komuś po bokach, dać komuś po nosie
potłucdać komuś po bokach, zrobić z kogoś marmoladę
przygrzaćdać komuś po bokach, dać komuś po nosie
schlastaćdać komuś po bokach, dać komuś po nosie
przetrzepaćdać komuś po bokach lub po nosie , dać komuś łupnia
przygadaćdać komuś po nosie
domówićdać komuś po nosie
opitolićdać komuś po nosie
podkręcićdać komuś po nosie
przymówićdać komuś po nosie
obrugaćdać komuś po nosie
załatwićdać komuś po nosie
dociąćdać komuś po nosie
dogryźćdać komuś po nosie
opieprzyćdać komuś po nosie
przyganićdać komuś po nosie
ofuknąćdać komuś po nosie
zjechaćdać komuś po nosie
przycinaćdać komuś po nosie
obtańcowaćdać komuś po nosie
upomniećdać komuś po nosie
przygryźćdać komuś po nosie
przyciąćdać komuś po nosie
sfukaćdać komuś po nosie
przygadywaćdać komuś po nosie
zganićdać komuś po nosie
rugnąćdać komuś po nosie
objechaćdać komuś po nosie
dowalićdać komuś łupnia lub po nosie
zgromićdać komuś po nosie, zrobić z kimś porządek
zrugaćdać komuś po nosie, zrobić z kimś porządek
zwymyślaćdać komuś po nosie, zrobić z kimś porządek
skarcićdać komuś po nosie, zrobić z kimś porządek
zbesztaćdać komuś po nosie, zrobić z kimś porządek