Hasła do definicji:

czynić coś ciepłym

HasłoOkreślenie hasła
ogrzewaćczynić coś ciepłym
naprostowaćczynić coś prostym
krzywićczynić coś krzywym
pogłębićczynić coś dokładniejszym
kameralizowaćczynić coś kameralnym
pogłębiaćczynić coś głębszym
przyciemnićczynić coś ciemniejszym
przyciemniaćczynić coś ciemniejszym
maskowaćczynić coś niewidzialnym
pogłębićczynić coś głębszym
pogłębiaćczynić coś dokładniejszym
infantylizowaćupraszczać ; czynić coś infantylnym
mechacićczynić coś mechatym, kosmatym
obnażaćprzen. czynić coś jawnym
odmienićczynić kogoś albo coś innym
ponawiaćczynić coś po raz drugi
ponowićczynić coś po raz drugi
podsycaćczynić coś bardziej intensywnym, silnym
odmieniaćczynić kogoś albo coś innym
bogacićczynić coś lepszym, wszechstronniejszym, doskonalszym
podsycićczynić coś bardziej intensywnym, silnym
gmatwaćczynić coś niejasnym; komplikować, plątać, mącić
potęgowaćczynić coś bardziej intensywnym, widomym, odczuwalnym
bogacićczynić bogatym, zasobnym w coś, majętnym
pomniejszyćczynić kogoś lub coś mniej ważnym
obniżaćczynić coś gorszym, niż było poprzednio
prostowaćczynić prostym, równym coś krzywaego, zgiętego
pomniejszaćczynić kogoś lub coś mniej ważnym
chachmęcićpot. czynić coś niejasnym, niewyraźnym; gmatwać, motać
banalizowaćczynić coś banalnym, uważać coś za banalne
ulepszaćzmieniać coś na lepsze, czynić coś lepszym
brutalizowaćpostępować jak brutal; traktować kogoś lub coś brutalnie; czynić brutalnym
konkretyzowaćwcielać coś w czyn lub w życie, czynić coś realnym
broićpłatać figle, dokazywać, swawolić, psocić; dawniej; czynić coś złego, dopuszczać sie wybryków