Hasła do definicji:

czynić coś ciepłym

HasłoOkreślenie hasła
ogrzaćczynić coś ciepłym
ogrzewaćczynić coś ciepłym
pogłębićczynić coś dokładniejszym
maskowaćczynić coś niewidzialnym
przyciemnićczynić coś ciemniejszym
przyciemniaćczynić coś ciemniejszym
pogłębiaćczynić coś dokładniejszym
pogłębićczynić coś głębszym
naprostowaćczynić coś prostym
kameralizowaćczynić coś kameralnym
pogłębiaćczynić coś głębszym
krzywićczynić coś krzywym
mechacićczynić coś mechatym, kosmatym
infantylizowaćupraszczać ; czynić coś infantylnym
obnażaćprzen. czynić coś jawnym
odmienićczynić kogoś albo coś innym
ponowićczynić coś po raz drugi
ponawiaćczynić coś po raz drugi
podsycaćczynić coś bardziej intensywnym, silnym
bogacićczynić coś lepszym, wszechstronniejszym, doskonalszym
podsycićczynić coś bardziej intensywnym, silnym
odmieniaćczynić kogoś albo coś innym
pomniejszyćczynić kogoś lub coś mniej ważnym
prostowaćczynić prostym, równym coś krzywaego, zgiętego
bogacićczynić bogatym, zasobnym w coś, majętnym
potęgowaćczynić coś bardziej intensywnym, widomym, odczuwalnym
pomniejszaćczynić kogoś lub coś mniej ważnym
obniżaćczynić coś gorszym, niż było poprzednio
raczyćironicznie; czynić, robić coś z łaski
gmatwaćczynić coś niejasnym; komplikować , plątać , mącić
banalizowaćczynić coś banalnym, uważać coś za banalne
ulepszaćzmieniać coś na lepsze, czynić coś lepszym
chachmęcićpot. czynić coś niejasnym, niewyraźnym; gmatwać, motać
konkretyzowaćwcielać coś w czyn lub w życie , czynić coś realnym
brutalizowaćpostępować jak brutal; traktować kogoś lub coś brutalnie; czynić brutalnym
broićpłatać figle, dokazywać, swawolić, psocić; dawniej; czynić coś złego, dopuszczać sie wybryków