Hasła do definicji:

czwartorzędowy pagórek

HasłoOkreślenie hasła
kemczwartorzędowy pagórek