Hasła do definicji:

czasownik mający formę bierną a znaczenie czynne

HasłoOkreślenie hasła
deponensczasownik mający formę bierną a znaczenie czynne