Hasła do definicji:

człowiek wrażliwy

HasłoOkreślenie hasła
uczuciowiecczłowiek wrażliwy
piecuchczłowiek wrażliwy na zimno
zmarzlakczłowiek wrażliwy na zimno
meteopataczłowiek nadmiernie wrażliwy na zmiany pogody
meteoropataczłowiek nadmiernie wrażliwy na zmiany pogody
SANGWINIKczłowiek wrażliwy, o żywym, porywczym i zmiennym usposobieniu
przewrażliwionybardzo wrażliwy
delikatnywrażliwy , pajęczy
nadwrażliwiecnadmiernie wrażliwy
emocjonalnywrażliwy , czuły
wdzięcznyżyczliwy , wrażliwy
płaksiwywrażliwy , wydelikacony
przeczulonynadmiernie wrażliwy
drazliwieczbytnio wrażliwy
płaczliwywrażliwy , wydelikacony
przewrażliwionyzbytnio wrażliwy
uczuciowysentymentalny, wrażliwy, czułostkowy
nosna zapachy wrażliwy
nerwwrażliwy w zębie
muzykalnywrażliwy na muzykę
niewytrzymałynieodporny , mięczakowaty , wrażliwy
wyczulonyczuły , wrażliwy , nieobojętny
osłabionywrażliwy , nieodporny , niemocny
sentymentalnywrażliwy , uczuciowy , melodramatyczny
estetawrażliwy na piękno
melodramatycznyrzewliwy , wrażliwy , uczuciowy
przeczulonyniedotykalski , zbytnio wrażliwy
słabysuchotniczy , dychawiczny , wrażliwy
słabowitymimozowaty , chorowity , wrażliwy
noswrażliwy na zapachy
wydelikaconywrażliwy , nieodporny , mimozowaty
nieodpornyniewytrzymały , wrażliwy , podatny
czułymało odporny, pobudliwy , wrażliwy
chwytliwywrażliwy , czuły , ultraczuły , wyczulony
drażliwyzbytnio wrażliwy; porywczy , niedotykalski , obrażalski
nadwrażliwynazbyt wrażliwy , mało odporny psychicznie
czułysilnie reagujący na coś, wrażliwy
subtelnynp. obserwator lotny , błyskotliwy , wrażliwy
drażliwyzbytnio wrażliwy; przewrażliwiony , nadwrażliwy , nadpobudliwy
drażliwyzbytnio wrażliwy; impulsywny , niecierpliwy , nerwowy
czujnynp. sen, słuch; wrażliwy , czuły , wyczulony
łaskotliwywrażliwy na łaskotanie ; bojący się łaskotania
bystryo smaku,słuchu; wrażliwy, czuły, czujny, wyczulony, subtelny
nieczułynie reagujący lub mało wrażliwy na bodźce zewnętrzne
STENOTYPorganizm szczególnie wrażliwy na zmiany, np. temperatury, wilgotności itp.
bystryo zmysłach wzroku i słuchu, wrażliwy na bodźce zewnętrzne, ostry