Hasła do definicji:

człowiek opanowany chłopomanią

HasłoOkreślenie hasła
chłopomanczłowiek opanowany chłopomanią
stoikczłowiek bardzo opanowany
STOIKczłowiek opanowany, spokojny
stoikczłowiek spokojny i opanowany
FLEGMATYKczłowiek powolny, chłodny, opanowany
pasjonatczłowiek opanowany jakąś pasją
MANIAKczłowiek opanowany jakąś pasją
opętaniecczłowiek opanowany jakąś manią