Hasła do definicji:

człowiek o żywym, porywczym i zmiennym usposobieniu