Hasła do definicji:

członek ludu Normanów

HasłoOkreślenie hasła
normanczłonek ludu Normanów
Damczłonek ludu murzyńskiego
GOTAczłonek ludu germańskiego
Tunguzczłonek ludu syberyjskiego
AWARczłonek ludu tureckiego
Amharczłonek ludu Amharów
Madziarczłonek ludu ugrofińskiego
NOMADAczłonek ludu koczowniczego
Kafrczłonek ludu Bantu
wizygotczłonek ludu germańskiego
kałmukczłonek ludu mongolskiego
nanajczłonek ludu tunguskiego
Ujgurczłonek ludu Ujgurów
Nogajczłonek ludu kaukaskiego
Dulebaczłonek ludu wschodniosłowiańskiego
Cymbrczłonek ludu barbarzyńskiego
Allobrogczłonek ludu Allobrogów
sarmataczłonek ludu Sarmatów
MAUROtello jako członek ludu
Medczłonek ludu zamieszkującego Medię
getczłonek staroż. ludu trackiego
wandalczłonek ludu germańskiego - Wandalów
Awarczłonek ludu koczowniczego, mongolskiego
AlemanAlaman, członek ludu germańskiego
wizygotczłonek dawnego ludu germańskiego
ewenkTunguz; członek ludu syberyjskiego.
GALAsterix jako członek ludu
tunguzewenk; członek ludu syberyjskiego.
Amorytaczłonek starożytnego zachodniosemickiego ludu koczowniczego
PigmejczykPigmej, członek niskorosłego ludu afrykańskiego
ostiakczłonek ludu ugrofińskiego znad Irtyszu
ETRUSKczłonek starożytnego ludu zamieszkałego Italię
Ranczłonek ludu słow. zam. Rugię
koriakczłonek ludu zamieszkującego pn.Kamczatkę
Tajczłonek ludu zamieszkującego głównie Tajlandię
jonczłonek staroż. ludu zam. w Attyce
Dajakczłonek ludu zamieszkującego wnętrze wyspy Borneo
Hetytaczłonek starożytnego ludu indoeuropejskiego zamieszkującego Anatolię
Ostrogotczłonek ludu germańskiego, wsch. odłamu Gotów
HUNczłonek ludu, którego wodzem był Attyla
ZULUSczłonek ludu afrykańskiego (głównie w RPA)
Bastarnczłonek ludu celtyckiego osiadłego u ujścia Dunaju
Awarczłonek ludu z VI w, zdobywców Panonii
KURDczłonek ludu z Turcji, Iranu i Iraku
Hunczłonek koczowniczego ludu z terenów Azji Środkowej
CeltiberCeltiber, członek ludu w Hiszpanii w okresie preromańskim
ostiakczłonek ludu żyjącego na terenach w dorzeczu Obu
CeltyberCeltiber, członek ludu w Hiszpanii w okresie preromańskim
SEMITAczłonek ludu wywodzącego się od najstarszego syna Noego
MASAJczłonek pasterskiego ludu z pogranicza Kenii i Tanzanii