Hasła do definicji:

częsty, częstokrotny

HasłoOkreślenie hasła
częstotliwyczęsty, częstokrotny
pospolityczęsty, częstotliwy, częstokrotny
wielokrotnyczęstokrotny, częsty, częstotliwy
nierzadkiczęsty, częstawy, częstokrotny
częstyczęstawy, częstotliwy, częstokrotny, wielokrotny