Hasła do definicji:

część skali dźwiękowej

HasłoOkreślenie hasła
rejestrczęść skali dźwiękowej
WIOLINgórna część muzycznej skali dźwiękowej
Wiolingórna część skali dźwiękowej, pokrywająca się mniej więcej ze skalą skrzypiec
WIOLINgórna połowa skali dźwiękowej
Wiolinskrzypcowa część skali
tessituraczęść skali głosu śpiewaka
Wiolingórna część skali muzycznej
rejestrw instrumentach muzycznych część skali o wspólnej barwie dźwięku