Hasła do definicji:

cząstka należności

HasłoOkreślenie hasła
ratacząstka należności
pobórściąganie należności
alimentyogólniej należności
dewizynależności zagraniczne
uiszczenieuregulowanie należności
dopłatawyrównanie należności
ZAPŁACENIEuiszczenie należności
odliczaćodejmować część należności
niedopłataniezapłacona część należności
odliczyćodejmować część należności
płatnośćpłacenie, wpłacanie należności
RATAczęść należności pieniężnej
akontona poczet należności
amortyzacjastopniowa spłata należności
rachunekzestawienie należności; rachuneczek, faktura
acontozaliczka na poczet należności
inkasentpobiera należności za prąd
PŁATNIKuiszcza jakieś należności (podatek)
akontozaliczka na poczet należności
likwidowanieobliczanie i spłacanie należności
inkasentpobiera należności od płatników
komorniknależności ściąga od dłużnika
likwidacjaobliczanie i spłacanie należności
opodatkowanienależności podatkowe, ciężar fiskalny
dyskontowaćrealizować należności wekslowe przed terminem
rozrachunekobliczenie kosztów finansowych i należności
egzekucjaściąganie pod przymusem należności skarbowych
UISZCZENIEzapłacenie należności np. za czynsz
dyskontowanierealizacja należności wekslowych przed terminem
pobórzbieranie, ściąganie, egzekwowanie należności, opłat
płatnikten, kto płaci jakieś należności
rekursprawo poszukiwania należności wekslowej na żyrancie
popłacićuregulować wszystkie należności jedna po drugiej
ciężarw przenośni : należności, koszty, obowiązki, danina
potrącaćodliczyć coś od jakiejś sumy, należności
potrącićodliczyć coś od jakiejś sumy, należności
rataczęść należności pieniężnej, płatna w oznaczonym terminie
inkasentpobiera należności za prąd, gaz i wodę
eskontoprocent potrącany przy wypłacie należności oprzed terminem
INKASENTurzędnik pobierający należności (za gaz, energię elektryczną) pieniężne
szalbierstwowyłudzanie bez zamiaru uiszczenia należności świadczeń lub usług
winkulacjazabezpieczenie należności banku na towarze będącym w drodze
faktoringskupowanie przez bank przed terminem płatności należności przeds.
dewizanależności zagraniczne, np. czeki, weksle, przekazy bankowe itp.
remitentosoba, która ma się stać odbiorcą należności weksla trasowanego
regredientosoba, która weksel wykupiła i dochodzi należności od poprzedników w drodze protestu