Hasła do definicji:

cielę łosia

HasłoOkreślenie hasła
łoszakcielę łosia
łoszęcielę łosia
łosikcielę łosia
łosięcielę łosia, łoszak
łoszakłosię, łoszę, cielę łosia
łoszęłosię, łoszak, cielę łosia
klępasamica łosia
łosicasamica łosia
chrapynozdrza łosia
łoszaobok łosia
rosochyporoże łosia
byksamiec łosia
rogiłopaty łosia
rosochyzdobią łosia
rogiłosia zdobią
łopatyporoże łosia
łoszasamica łosia, klępa
badylnoga łosia, jelenia
gębaPysk żubra, łosia
klępasamica łosia, łosza
ŁOSZAsamica łosia; klępa
POROŻEozdoba łosia, jelenia
badylnoga łosia, daniela
POROŻEokazałe u łosia
KLĘPAsamica łosia; łosza
pasynekodnoga w porożu łosia
ŁOPATYporoże łosia lub daniela
łopataczsamiec łosia lub daniela
pyzanos żubra i łosia
badylarzbyk łosia lub daniela
rosochyporoże łosia w formie łopat
łopata(łopaty) poroże łosia lub daniela
łopataczęść poroża łosia lub daniela
klępasamica łosia, ssaka noszącego łopaty
ciołekroczny samiec żubra, daniela łosia, jelenia
CIOŁEKjednoroczny byczek żubra, jelenia, łosia, daniela
sękwyrostek na łopacie daniela i łosia
łosiowydotyczący łosia lub należący do łosia
ROSOCHYporoże łosia (byka) z licznymi odnogami
badylwyrostek stanowiący rozgałęzienie poroża łosia lub daniela
bykdojrzały samiec żubra, łosia, jelenia i daniela
badylwyrostek stanowiący rozgałęzienie poroża łosia lub daniela
byczekmłody samiec żubra, łosia, jelenia i daniela
łopatkarogi łosia lub daniela, tworzące szeroką płaszczyznę rogową
sękirogowe palczaste odrosty na łopatach łosia i daniela
kwiatogon łosia, jelenia, daniela, także biały czubek ogona lisa
badylebiegi, nogi łosia, jelenia, daniela, kozicy, muflona i dzika
rosochyporoże łosia byka, mające kształt szerokich łopat zakończonych odnogami
badylarzsamiec daniela lub łosia o porożu podobnym do wieńca jelenia
BOBROWANIEbrodzenie i szperanie w wodzie, w błocie przez łosia lub psa myśliwskiego