Hasła do definicji:

ciało organizmów, z wyjątkiem komórek rozrodczych