Hasła do definicji:

ciąg liczb, w którym każdy wyraz następny powstaje z poprzedniego przez dodanie do niego tej samej liczby

HasłoOkreślenie hasła
postępciąg liczb, w którym każdy wyraz następny powstaje z poprzedniego przez dodanie do niego tej samej liczby
postępciąg liczb, w którym każdy wyraz następny powstaje z poprzedniego przez pomnożenie go przez tę samą liczbę