Hasła do definicji:

choć, chociaż, jakkolwiek

HasłoOkreślenie hasła
aczkolwiekchoć, chociaż, jakkolwiek
przynajmniejchociaż, choć
jednakjednakże, aczkolwiek, choć, chociaż
jakkolwiekaczkolwiek, wprawdzie, choć, chociaż