Hasła do definicji:

ceremonia oddawania czci boskiej