Hasła do definicji:

cechowało Wandali

HasłoOkreślenie hasła
barbarzyństwocechowało Wandali