Hasła do definicji:

cło w dawnej Polsce

HasłoOkreślenie hasła
mytocło w dawnej Polsce
tynfmoneta w dawnej Polsce
wieśniakchłop w dawnej Polsce
acanpan w dawnej Polsce
prawokardynalne w dawnej Polsce
kamesdostojnik w dawnej Polsce
SYNDYKw dawnej Polsce urzędnik miejski
syndykw dawnej Polsce: urzędnik miejski
PODSKARBIminister finansów w dawnej Polsce
rontpatrol wojskowy w dawnej Polsce
WŁODARZEw dawnej Polsce zarządcy dworscy
półgroszmoneta bita w dawnej Polsce
uzualiściwędrowni muzykanci w dawnej Polsce
deputatw dawnej Polsce członek trybunału
SZOSpodatek mieszczan w dawnej Polsce
KOMESzarządca prowincji w dawnej Polsce
ordatatarskie wojsko w dawnej Polsce
pobórw dawnej Polsce podatek gruntowy
senatrada królewska w dawnej Polsce
łanowepodatek gruntowy w dawnej Polsce
PODCZASZYkiper króla w dawnej Polsce
MINCERZw dawnej Polsce pracownik mennicy
podkanclerzyw dawnej Polsce wysoki urzędnik
podskarbiw dawnej Polsce zarządzał skarbem
rokiposiedzenie sądu w dawnej Polsce
sarmatyzmformacja kulturowa w dawnej Polsce
podkanclerzw dawnej Polsce wysoki urzędnik
ŻUPAkopalnia soli w dawnej Polsce
skartabellatw dawnej Polsce: szlachectwo niepełne
ROKIposiedzenia sądowe w dawnej Polsce
Wojskiw dawnej Polsce urzędnik ziemski
podstolitytuł honorowy w dawnej Polsce
ROKIkadencje sądowe w dawnej Polsce
chorążyziemski tytuł honorowy w dawnej Polsce
duplaw dawnej Polsce gruntowy podatek nadzwyczajny
żupaw dawnej Polsce kopalnia, głównie soli
chorążostwourząd, funkcja chorążego w dawnej Polsce
podsędkowaw dawnej Polsce; żona zastępcy sędziego
osepw dawnej Polsce danina w ziarnie
chorążostwow dawnej Polsce : chorąży z żoną